Background Image
Previous Page  16 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 24 Next Page
Page Background

Energibesparelser er en af vejene til mindre

brændselsforbrug og mindre CO

2

-udledning.

Her yder fjernvarmen sit bidrag - og meget

mere til.

I 2010 skulle fjernvarmen levere besparelser,

der svarede til et helt års varmeforbrug i

Randers. Det lykkedes ikke bare 100 %, men

131 %. Endda til den laveste pris pr. sparet

MWh sammenlignet med de øvrige energi-

former.

I 2011 slog fjernvarmen så sin egen rekord

og leverede hele 145-150 % af de krævede

energibesparelser.

I årene frem mod 2015 bliver energispare-

målene hævet betragteligt. I 2013 og 2014

bliver de hævet med 75 %, og derefter bliver

de fordoblet i forhold til indsatsen i 2010-

2012. Den opgave er fjernvarmen også klar

til at løfte.

Fjernvarmen overhaler de politiske

sparekrav

Hidtil er fjernvarmens energibesparelser

opnået gennem flere indsatsområder:

Cirka halvdelen er opnået ved at redu-

cere varmetabet i ledningsnettet og ved

energibesparende foranstaltninger hos

de enkelte fjernvarmeforbrugere.

Den anden halvdel er blandt andet skabt

via konverteringer af individuelle natur-

gasfyr og oliefyr til fjernvarme.

Mange energibesparelser gavner også for-

brugerne. Her giver de blandt andet bedre

indeklima og en mindre varmeregning.

I 2011 leverede fjernvarmen 145-150

% af de energibesparelser, Energisty-

relsen krævede. Kravet blev dermed

opfyldt og mere til.

16