Background Image
Previous Page  19 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 24 Next Page
Page Background

I takt med at fjernvarmen bliver udbyg-

get, kommer der også flere arbejdspladser

i branchen. Ifølge tal fra 2008 beskæfti-

gede værkerne alene ca. 2.000 personer,

mens der var ca. 7.000 personer ansat i den

omgivende fjernvarmeindustri. Ifølge Dansk

Fjernvarmes analyse Varmeplan Danmark

2010 har branchen dog et væsentligt

vækstpotentiale.

Varmeplanen anslår, at antallet af beskæf-

tigede stiger til 11.000, og hvis fjernvarmen

Der ligger stadig flere

arbejdspladser i fjernvarmen

Danmark har i alt 460 fjernvarme-

værker, hvoraf ca. 370 er kraftvarme-

værker, der har samproduktion af el

og varme.

bliver udbygget til at dække 75 % af de dan-

ske boliger, vil der være yderligere 7-8.000

jobs i udbygningsperioden.

Dertil kommer, at fjernvarmen også er et

betydningsfuldt eksporterhverv - og det er

også i vækst.