Background Image
Previous Page  13 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 24 Next Page
Page Background

62 % af de danske husstande har i dag

fjernvarme. Fjernvarme er en særdeles ef-

fektiv indgang til at opfylde de danske ener-

gi-, miljø- og klimamål, fordi den ikke kræver

ny teknologi hos hver eneste forbruger. Når

et naturgasfyret værk for eksempel lægger

om til mere solvarme og biomasse, får alle

værkets forbrugere glæde af den grønne

udvikling på én gang.

Målsætningen er, at hele 75 % af de danske

husstande skal have adgang til fjernvarme.

Og den udvikling er godt i gang - specielt i

byområder, hvor fjernvarmen typisk er det

mest fornuftige valg.

I den nærmeste fremtid får mange af landets

naturgasforbrugere mulighed for at skifte

til mere miljørigtig fjernvarme, og det sker

primært under overskriften: Mindre CO

2

.

Fjernvarmen er effektiv og flytter

virkelig noget

Også forbrugere med oliefyr bliver berørt.

Fra 2016 bliver det forbudt at installere

oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der

er fjernvarme eller naturgas i området.

Det kommer til at betyde, at flere vælger

fjernvarme. Det vil samtidig forbedre den

samlede økonomi både for de lokale værker

og for forbrugerne.

1,6 mio. danske husstande har i dag

fjernvarme. 300.000 har naturgasfyr.

300.000 har oliefyr. 45.000 har indivi-

duelle varmepumper.