Background Image
Previous Page  15 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 24 Next Page
Page Background

Da Danmark fik sit første fjernvarmeværk

i 1903, slog man 3 fluer med ét smæk: Et

affaldsproblem på Frederiksberg blev løst

med et forbrændingsanlæg. Det fjernede

affaldsbjerget, og værket leverede varmen

til hospitalet og fattiggården.

Dette princip lever stadig hos de danske

varmeværker: Det, der ellers vil gå til spilde,

udnytter fjernvarmen i stor stil.

For eksempel bliver affald stadig til varme.

Det største affaldsforbrændingsanlæg er

Vestforbrænding i København, der både pro-

ducerer el og varme. På den måde dækker

affaldet ca. 80.000 husstandes elforbrug og

ca. 75.000 husstandes varmeforbrug.

Vestforbrænding er dermed også et ek-

sempel på, hvor effektivt vi kan udnytte

Det, ingen kan bruge, bliver til varme

brændslerne, når vi producerer el og varme

sammen. I en ren elproduktion udnytter vi

kun omkring 40 % af energien. Når over-

skudsvarmen bliver til fjernvarme, udnytter

vi hele 90 % eller mere.

Overskudsvarme fra industrien er et andet

spildprodukt, fjernvarmen kan bruge. I stedet

for at ende i søer, åer og have indgår over-

skudsvarmen i den lokale fjernvarme - og

kommer fjernvarmeforbrugerne til gode.

En energikilde, der vil blive udnyttet i højere

grad fremover.

Hele 80% af fjernvarme stammer fra

overskudsvarme fra elproduktion. Af-

faldsforbrænding udgør 19%.