Background Image
Previous Page  13 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 32 Next Page
Page Background

◗ ◗ ◗

13

Sørg for, at dine radiatorer altid er kolde i bunden,

når de er varme i toppen. Så udnytter du fjernvar-

men bedst.

Tjek på temperaturerne

Der er to steder, du hurtigt kan tjekke,

om din afkøling ser fornuftig ud. Først

mærker du efter i bunden af radiato-

rerne. Er de kolde eller højst lunkne i

bunden, mens de er varme i toppen, er

det et godt tegn.

Derefter kan du også tjekke forskellen

på fjernvarmevandets fremløbstem-

peratur og returtemperatur, som kan

aflæses på varmemåleren. Forskellen

skal helst ligge på 30 °C om vinteren

og er ofte lidt mindre om sommeren.

Det, du aflæser, er naturligvis kun et

øjebliksbillede. Det er derfor bedst at

beregne den gennemsnitlige afkøling

over en længere periode.

Beregn din afkøling

For at kende den gennemsnitlige afkø-

ling skal du aflæse din måler jævnligt

og sætte tallene ind i den formel, der

passer til dine måleenheder (MWh/

kWh/Gj) Og husk: Jo højere tallet er, jo

bedre!

Måleenhed

Formel

Megawatt-timer (MWh)

dit forbrug i MWh x 860

dit forbrug i m

3

Kilowatt-timer (KWh)

dit forbrug i KWh x 0,86

dit forbrug i m

3

Gigajoule (Gj)

dit forbrug i Gj x 239

dit forbrug i m

3