Background Image
Previous Page  16 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 32 Next Page
Page Background

16

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Et par tips om det varme vand

Vand er ikke bare vand. Det varme

vand er betydeligt dyrere i brug end det

kolde, så her er der penge at spare for

de fleste.

55 °C er passende

Dit varme vand i hanen bør være ca. 55

°C. Det er der flere grunde til:

◗ 

Under 55 °C er der risiko for dan-

nelse af legionellabakterier i vandet.

◗ 

Når vandet bliver varmere, øger du

risikoen for kalkdannelser i varmt-

vandssystemet. Din vandvarmer kan

også kalke til, så den enten skal

afkalkes eller skiftes.

◗ 

En højere temperatur er naturligvis

dyrere.

◗ 

Du kan tjekke temperaturen ved at

lade det varme vand løbe ned i en

kop og sætte et termometer i.

Husk brusebade ...

Når du tager karbad, bruger du hurtigt

omkring 125 liter vand. Har du spabad,

får du en meget stor ekstra udgift til

både el og øget vandforbrug.

Vælger du i stedet brusebad til de dag-

lige bade, er der meget sparet, og du

slipper med et vandforbrug på ca. 75

liter. Særligt hvis du har teenagere, som

elsker hyppige og lange bade, kan du

med god grund overveje at installere en

sparebruser. Det kan give en vandbe-

sparelse på helt op til 50 %.

... og opvaskebalje

Når du vasker op under rindende vand,

hælder du varmen direkte i afløbet.

Derfor er det fornuftigt at bruge en balje

– også selv om opvasken ikke er stor.

Tjek i øvrigt om dine haner drypper.

Drypper en hane blot langsomt, kan det

betyde et spild på op til 20 liter vand i

døgnet.