Background Image
Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

14

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Du kan selv tjekke,

hvor meget du bruger

Jævnlige tjek sparer ærgrelser

Selv om et fjernvarmeanlæg normalt

fungerer uden problemer, er det en god

ide at følge med i forbruget af både

vand og varme. Ved et usædvanligt

højt forbrug kan du for eksempel blive

opmærksom på en defekt ventil eller

en utæthed i systemet. Hvis din måler

svigter, vil du også bemærke det med

det samme. Opdager du først uregel-

mæssigheden, når årets forbrug skal

aflæses, kan det desværre blive en dyr

fornøjelse.

Få en aflæsningsbog

Vi anbefaler, at du aflæser dit varmefor-

brug minimum en gang om måneden

og skriver det ned i en aflæsningsbog

eller styringstabel. Så har du selv over-

blikket, og du har dokumentationen på

plads, hvis forbruget pludselig ændrer

sig markant. Aflæsningerne er ganske

nyttige, også hvis du vil gå dine egne

forbrugsvaner efter i sømmene. Du kan

bestille en aflæsningsbog eller styrings-

tabel hos dit varmeselskab.

Er dit forbrug normalt?

Sammen med din årlige afregning får

du en oversigt over, hvordan dit forbrug

har udviklet sig gennem de sidste 3 år.

Sammenligner du med andre huse, bør

du tage følgende i betragtning:

◗ 

Hvilken type hus du bor i (1-plans,

2-plans, store glasfacader etc.)

◗ 

Din boligs alder

◗ 

Isolering og eventuelle utætheder

◗ 

Boligens størrelse

◗ 

Hvor mange mennesker I bor

sammen

◗ 

Dine almindelige forbrugsvaner

◗ 

Dit varmeanlægs alder og tilstand

Flere af faktorerne kan du selv på-

virke – for eksempel forbrugsadfærd,

isolering, tætningsgrad på boligen og

fjernvarmeanlæggets tilstand. Så hvis

du synes, dit forbrug ligger for højt, kan

du starte med at tjekke dine varmeva-

ner. Eller du kan kontakte varmeselska-

bet og få en energirådgiver til at tjekke

dit varmeanlæg og din bolig.