Background Image
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Få styr på dine radiatorer

Termostaten gør arbejdet

Det er radiatorens termostat, der

sørger for en stabil temperatur i rum-

met. Termostaten har en føler – enten

indbygget i håndtaget eller placeret

under eller ved siden af radiatoren.

Føleren registrerer, når det bliver køligt,

og termostaten sørger så for at skrue

op for varmen. Når det er varmt nok,

lukker den ned igen. Derfor skal du ikke

røre termostaten for at holde tempera-

turen stabil, uanset om solen bager ind

ad vinduerne, eller frostvinden bider

udenfor.

Lad radiatoren stå frit

Det er vigtigt for din varmeøkonomi, at

radiatoren og termostatens føler ikke

bliver dækket – hverken af gardiner,

møbler eller andet.

Den varme luft fra radiatoren stiger

til vejrs og får luften til at cirkulere i

rummet. Føleren kan kun mærke den

luft, den er i kontakt med, så systemet

fungerer bedst, når luften kan cirkulere

frit om radiatoren.

Brug et termometer

De fleste termostater skal stå på ca. 3

for at give en temperatur på omkring

20 °C. Hver streg svarer til ca. 3 gra-

ders temperaturforskel.

Prøv dig frem og tjek med et termome-

ter, hvis du er i tvivl om rumtemperatu-

ren. Termometeret skal hænge på en

indervæg i ca. 1,5 meters højde. Vent

en times tid, efter du har indstillet termo-

staten – er det for koldt eller for varmt,

kan du regulere termostaten igen.

Hvis termostaten har en memo-ring,

kan du markere den indstilling, du fin-

der frem til. Så er det nemt at finde den

rette indstilling igen senere.

Brug alle radiatorer

Der er meget at vinde ved at udnytte

fjernvarmen effektivt. Det gør du for

eksempel ved at bruge alle radiatorer

i hvert rum og indstille dem ens. En

kold og en brandvarm radiator er dyr i

drift, fordi du ikke udnytter varmen i den

varme radiator fuldt ud. Flere radiatorer,

der hjælpes ad, er den bedste løsning.