Background Image
Previous Page  18 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 32 Next Page
Page Background

18

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Sådan får du mest ud af gulvvarmen

Behagelig varme

Gulvvarme har den fordel, at det aldrig

bliver fodkoldt. Faktisk kan du også

sætte rumtemperaturen et par grader

lavere med gulvvarme end med radia-

torer – uden at fryse. Hvis du alligevel

synes, dit forbrug er for højt, kan der

være andre grunde.

Har du termostater på gulv­

varmen?

Termostater i hvert rum kan regulere

varmen individuelt. Når du har fundet

den rette indstilling, skal du ikke røre

dem igen – undtagen når du lukker ned

i sommerperioden.

Er isoleringen god nok?

Gulvvarme kræver en bedre isolering

under gulvet end andre varmekilder.

Det er ikke usædvanligt, at du har et

varmetab på 10 %, hvis isoleringen er

utilstrækkelig eller ikke er udført korrekt.

Og det kan ses på dit varmeforbrug.

Har du tæpper på?

Gulvtæpper virker som isolering – men

den forkerte vej. Tæpper forhindrer var-

men i at trænge op i rummet. Hvis du

gerne vil have tæpper nogle steder, kan

du måske nøjes med små løse tæpper.

Reguler med en radiator

En ulempe ved gulvvarme er, at du ikke

kan regulere den med kort varsel. Det

betyder, at termostaten ikke kan nå at

reagere på, at solen skinner, eller at

rummet bliver varmet op af stearinlys,

mange mennesker eller tændte elektri-

ske apparater som computer og tv. Den

’gratis’ varme kan du bedst udnytte ved

at skrue lidt ned for gulvvarmen – og

supplere med en enkelt radiator i rum-

met, der hvor der er mest solindfald.