Background Image
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Fordel varmen rigtigt

De næste sider giver tips til, hvordan

du kan styre dit varmeforbrug og blive

mere bevidst om, hvor og hvordan du

kan spare på varmen.

Luk døren – det hjælper

Du behøver ikke at have samme høje

temperatur i alle rum. Faktisk er det

mest behageligt at sove lidt køligt, og

i køkkenet kan du også godt skrue lidt

ned. Bare husk at lukke dørene mellem

de rum, der har forskellige temperatu-

rer, ellers kryber den kølige luft ind og

gør det varme rum fodkoldt.

Skru ned, når du kan

Kan du blot skrue én grad ned for

varmen i alle rum, vil det både give dig

mærkbare besparelser på din varme-

regning og have betydning for udled-

ningen af CO

2

. Det er dog vigtigt, du

stadig har en behagelig varme.

Derudover kan det som regel godt

betale sig at skrue lidt ekstra ned for

varmen om natten. Jo længere tid du

kan holde en lavere rumtemperatur,

desto større bliver varmebesparelsen

naturligvis.

Du kan også sænke temperaturen,

når du er bortrejst i flere dage, og om

sommeren kan du faktisk slukke helt for

varmen på dine radiatorer.

Automatik sparer på varmen

Det kan godt svare sig at få udskiftet

de ældre termostatventiler til nye og få

installeret et automatisk vejrkompen-

seringsanlæg til regulering af varmen.

Systemet er et krav ved nye anlæg og

bør derfor installeres ved udskiftning/

renovering af varmekilde.

Vejrkompensering har som funktion at

indstille fremløbstemperaturen til radiato-

ren i forhold til udetemperaturen. Det har

den fordel, at du kan opnå en tilfredsstil-

lende gennemsnitlig returtemperatur på

fjernvarmevandet og spare 5-15 % på

varmeforbruget alt afhængig af anlæg-

gets type og din boligs stand.