Background Image
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

Fjernvarmesystemet

holder på varmen

Vi genbruger fjernvarmevandet

Fjernvarmesystemet er et lukket rør­

system, hvor vandet cirkulerer mellem

forbrugerne og varmeværket. Idéen er,

at her holder vi så godt som muligt på

energien. Ikke kun ved at isolere de

varmerør, der bringer varmen ud til dig.

Men også ved at genbruge det afkø-

lede vand, der kommer retur til værket.

Ved at genbruge returvandet sparer vi

ganske betragtelige mængder vand og

energi – til gavn for både din økonomi

og miljøet.

◗ ◗ ◗

3

I Danmark udleder vi i gennemsnit 8 ton CO

2

pr.

indbygger. Heraf kommer størstedelen fra vores

personlige forbrug af varme, el, transport og varer.