Background Image
 1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

Brugervejledning til Indirekte anlæg

4

1

6

3

5

7

2

3

5

8

Varmt vand

Vandvarmer/

Gennemstrømningsbeholder

Husets Varmeanlæg

Termometer

Termometer

Termometer

Termometer

Føler

Koldt vand

Temperaturregulator

for varmt vand

Snavs-

samler

Hovedhane

Hovedhane

Varmemåler

Frem

Fjernvarme

Retur

Afspærring

Afspærring

Afspærring

Afspærring

Cirkulations-

pumpe

Trykmanometer

Trykekspansions-

beholder

Føler

Trykdifferens-

regulator

Føler

Temperaturregulator

for varmeanlæg

Varmeveksler

Flowmåler

Flowmåler

SÅDAN INDSTILLES VARMEINSTALLATIONEN

Termostatventiler

på radiatorer og gulvvarme stilles

så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på

termometer T2 ikke overstiger 30°C.

Cirkulationspumpen

stilles på lavest mulige trin, dog

således at også de fjerneste radiatorer får varme.

Temperaturregulatoren for varmeanlægget

ind-

stilles således, at fremløbstemperaturen på termom-

eter T1 og returtemperaturen på termometer T2 begge

er lavest mulige, uden at det går ud over varmekom-

forten i de enkelte rum.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan

ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det

varme vand ikke findes passende.

Temperaturen

på termometer T4 bør ved forbrug af

varmt vand være 45-55 °C. Temperaturen på termo–

meter T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren

er indstillet til at sikre et

passende drivtryk i varmeinstallationen frem til varme-

veksleren og temperaturregulatoren. Ved ekstrem kul-

de kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå

et højere tryk.

VARMEMÅLEREN

Varmemåleren

er normalt placeret på fremløbet, men

kan på nogle anlæg være placeret på returløbet.

Varmemåleren måler den forbrugte energimængde

i kWh/MWh eller GJ. Ved et tryk på knappen på

energimåleren vises der i displayet forskellige ak-

tuelle målinger f.eks. kubikmeter (m

3

), målerens

driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, tem-

peraturdifferens og liter pr. time. Displayet vender

efter nogle sekunder automatisk tilbage til visning af

energimængden.

I tilfælde af fejl i varmemåleren viser displayet en

fejlkode, og varmeværket skal straks underrettes

herom.

En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren

kan rekvireres hos varmeværket.