Background Image
Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

En god varmeøkonomi forudsætter:

• at varmeinstallationen er korrekt udført

• at varmeinstallationen er korrekt indstillet

• at varmen er reguleret rigtigt

– Få eventuelt yderligere information hos dit varmeværk eller hos din VVS-installatør.

Sådan afhjælpes fejl

Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl.

Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmeværket eller en VVS-installatør.

Ingen eller for

lidt varme

Manglende varmt vand

Støj/susen

Rislen

Utætheder

Dårlig afkøling

Manglende tryk

Luft i anlægget (rislelyde)

Termostatventilen på din radiator

sidder fast

Cirkationspumpe standset

Temperaturregulator sidder

fast (sidder ikke på alle anlæg)

Trykdifferensregulator er ind-

stillet til for lavt tryk eller er defekt

Tilstoppet snavssamler

Koldtvandsforsyningen afbrudt

Forkert indstillet temperaturregu–

lator for varmt vand

Luft i vandvarmer

Kalkaflejringer i vandvarmer

Defekt eller forkert indstillet

trykdifferensregulator

For højt pumpetryk

Luft i anlægget

Tæringer, rørbrud eller paknings-

brud

Fastsiddende ventiler på vand-

varmer eller radiatorer.

Uens indstillede radiatortermo-

stater

Kontrollere via trykmanometeret,

om der er tilstrækkeligt vand på

anlægget

Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af radia-

torerne. Hold klud under for evt. dryp

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres).

Husk den oprindelige indstilling

Kontakt tændes - udskift eventuelt sikringen

Regulatoren åbnes og lukkes et par gange (motio-

neres). Hjælper det ikke, kontakt da VVS-installatør

Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke,

kontakt da VVS-installatør

Renses af VVS-installatør

Ventilen bevæges (motioneres) - og indstilles til en

højere værdi

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan

findes

Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatør

Indstil trykdifferensregulatoren til at lavere tryk, eller lad

VVS-installatøren gøre det

Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk

Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af radia-

torerne. Hold klud under for evt. dryp

Luk hovedhanerne og kontakt VVSinstallatør

Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres).

Hjælper det ikke, tilkald VVS-installatør

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles

ensartet. (Alle radiatorer skal føles kolde i bunden og

varme i toppen, føl på returrøret)

Hvis man ikke selv kan påfylde vand, kontakt VVS-

intallatør

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

De enkelte komponenter kan se anderledes ud på dit fjernvarmeanlæg – dette er blot en vejledende billedgengivelse

FIF0608

6

8

2

3

1

2

6

4

4

5

7