Background Image
Previous Page  13 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 32 Next Page
Page Background

◗ ◗ ◗

13

Sørg for, at dine radiatorer altid er kolde i bunden,

når de er varme i toppen. Så udnytter du fjernvar-

men bedst.

Tjek på temperaturen

Der er to steder, du hurtigt kan tjekke,

om din returtemperatur på fjernvarme-

vandet er fornuftig. Først mærker du

efter i bunden af radiatorerne. Er de kol-

de eller højst lunkne i bunden, mens de

er varme i toppen, er det et godt tegn.

En lav returtemperatur er godt, men en

høj returtemperatur betyder til gengæld,

at dit forbrug er større, og varmeværket

skal sende mere varmt vand i cirku-

lation. Det medfører øget elforbrug til

pumper og et øget varmetab i fjernvar-

merørene i vejen. Men de varmevaner

her i bogen kan hjælpe dig til at sænke

temperaturen og dit varmeforbrug –

uden det i øvrigt går ud over komforten.

Sørg også for jævnligt at holde øje med

din varmemåler.