Background Image
 1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

Brugervejledning til Direkte anlæg med sløjfe

Varmt vand

Vandvarmer/

Gennemstrømningsbeholder

Husets Varmeanlæg

Termometer

Termometer

Termometer

Termometer

Føler

Koldt vand

Temperaturregulator

for varmt vand

Snavs-

samler

Hovedhane

Hovedhane

Varmemåler

Frem

Fjernvarme

Retur

Afspærring

Afspærring

Afspærring

Cirkulations-

pumpe

Kontra-

ventil

Trykdifferens-

regulator

Føler

Temperaturregulator

for varmeanlæg

Varmeveksler

Flowmåler

Flowmåler

Føler

Snavs-

samler

4

1

3

5

2

6

5

3

7

SÅDAN INDSTILLES VARMEINSTALLATIONEN

Termostatventiler

på radiatorer og gulvvarme stilles

så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på

termometer T2 ikke overstiger 30°C.

Cirkulationspumpen

stilles på lavest mulige trin dog

således, at også de fjerneste radiatorer får varme.

Temperaturregulatoren for varmeanlægget

ind-

stilles således, at fremløbstemperaturen på termom-

eter T1 og returtemperaturen på termometer T2 begge

er lavest mulige, uden at det går ud over varmekom-

forten i de enkelte rum. Temperaturregulatoren kan

være elektronisk reguleret af rumtemperatur og ude-

temperatur. Er reguleringen manuel, bør der reguleres

ned om foråret og op om efteråret.

Temperaturregulatoren for det varme vand

kan æn-

dres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme

vand ikke findes passende.

Temperaturen

på termometer T4 bør ved forbrug af

varmt vand være 45-55°C. Temperaturen på termom-

eter T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren

er indstillet til at sikre et pas-

sende drivtryk i varmeinstallationen frem til varmevek-

sleren og temperaturregulatoren. Ved ekstrem kulde

kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå

et højere tryk.

VARMEMÅLEREN

Varmemåleren

er normalt placeret på fremløbet, men

kan på nogle anlæg være placeret på returløbet.

Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i

kWh/MWh eller GJ. Ved et tryk på knappen på en-

ergimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle

målinger, f.eks. kubikmeter (m

3

), målerens drifts–

timer, temperatur frem, temperatur retur, tempera-

turdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter

nogle sekunder automatisk tilbage til visning af

energimængden.

I tilfælde af fejl i varmemåleren viser displayet en

fejlkode, og varmeværket skal underrettes herom.

En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren

kan rekvireres hos varmeværket.