Background Image
Previous Page  3 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 4 Next Page
Page Background

H o l d ø j e m e d d i t f o r b r u g

Mærkaten holder

øje med din afkøling

Mærkaten skal sidde på radiato-

rens returrør – der, hvor vandet

løber ud af radiatoren. Du kan

også sætte mærkaten på radia-

torens nederste kant.

Mærkaten skal sidde på radiatorens returrør, der sid-

der i bunden af radiatoren. Hvis røret er varmt, får du

ikke fuld gavn af varmen, før du sender vandet retur

til fjernvarmeværket. Det kaldes dårlig afkøling.

Husk at sætte en mærkat på hver enkelt radiator.

Ja, du gør

en forskel!

Når du holder godt på

varmen, er der ingen sure

miner:

Du får et mindre varme-

forbrug.

Varmetabet i fjernvarme-

nettet bliver mindre.

Din fjernvarmeforsyning

skal producere mindre

fjernvarme.

Der går mindre strøm til

værkets cirkulationspum-

per.

Kort sagt: Du sparer

energi, miljøbelastning og

ofte også penge.