Background Image
Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

Naturen, klimaet og miljøet nyder godt af, at

fjernvarmen vinder frem i det danske varme-

forsyningslandskab. Ifølge energiaftalen fra

2012 skal Danmarks energiforsyning være

omstillet til 100 % vedvarende energi i 2050,

og fjernvarmen er det allerede i 2035.

Og der kommer handling bag de gode hen-

sigter. Siden vi fik varmeforsyningsloven i

1979, har Danmark haft tradition for lang-

sigtet politisk varme- og energiplanlægning.

Aktuelt har fjernvarmen fået en pulje på 35

millioner kroner til at udvikle nye vedvarende

energikilder frem til 2015. Det kan for eksem-

pel være til geotermi, solvarme og varme-

pumper i stor skala.

Fjernvarmen får stadig nye

tilhængere

Andre godt 10 millioner kroner er afsat til

at analysere fjernvarmens rolle i fremtidens

energiforsyning - og til at udvikle brugen af

biomasse.

Ud af landets 460 værker har 35 mindre

naturgasfyrede værker haft en særlig

udfordring med høje varmepriser. De får nu

mulighed for delvist at udfase naturgassen

til fordel for billigere og grønnere energikil-

der som solvarme og biomasse.

Med de mange grønne initiativer skal fjern-

varmens tilhængere ikke kun tælles blandt

forbrugerne inde bag ruderne. Også udenfor

gør fjernvarmen en forskel for miljøet.

I 2011 bestod fjernvarmen af 46 % ved-

varende energi. I 2035 er tallet 100% VE.

8