Background Image
Previous Page  4 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 24 Next Page
Page Background

Der er ikke noget nemmere end fjernvarme.

Faktisk har det vist sig, at nogle forbrugere

ikke ved, de har fjernvarme, ganske enkelt fordi

de ikke behøver at beskæftige sig med den.

Den er der, når de har brug for den.

Den kræver ikke lagerplads til brændsel.

Den kræver ikke pasning af fyr eller

pumper.

Den fylder ikke mere end et almindeligt

overskab.

Den er en overkommelig investering.

Den er let at installere.

Vel ikke så sært, at fjernvarmen

vinder frem

SIKKERHED FOR UDVIKLING

Fjernvarmen er andet og mere end nem. Den

er også forbrugernes sikkerhed for, at deres

varmekilde udvikler sig i takt med nye tekno-

logiske muligheder og miljømæssige krav.

Varmen bliver bæredygtig med billigere og

grønnere energikilder. Og det kan aflæses på

udviklingen i både fjernvarmens og landets

samlede CO

2

-udledning.

I 2011 udledte en gennemsnitlig fjern-

varmeforbruger kun 2,5 tons CO

2

.

Hvis forbrugeren i stedet brugte na-

turgas, ville udledningen være 3,9 tons.

4