Background Image
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

Fjernvarmen er ikke en energikilde. Den er et

distributionssystem, der bringer varme og

stordriftsfordele ud til 1,6 millioner danske

husstande.

En af fordelene er, at fjernvarmen ikke er af-

hængig af enkelte energikilder. I stedet kan

vi udnytte netop de energikilder, der betaler

sig bedst, både økonomisk og miljømæssigt.

På den måde kan vi overvinde de begræns-

ninger, der ligger i en individuel opvarmning

med for eksempel oliefyr og træpillefyr.

Solens varme kan vi gemme til koldere

dage. Solvarmeanlæg er under kraftig

udbygning over alt i landet.

Overskudsstrømmen fra landets vindmøl-

ler kan blive til varme i stedet for at blive

solgt til spotpris til udlandet.

Industriens overskudsvarme bliver til

fjernvarme.

Resthalm fra landbruget og overskuds-

træ fra møbelindustrien bliver udnyttet

effektivt i biomasseanlæg.

Der er solskin i rørene.

Og meget andet godt

Den integrerede produktion af el og

varme på kraftvarmeværkerne sikrer, at

overskudsvarmen fra elproduktionen bli-

ver udnyttet så effektivt som muligt.

Biogassen kommer til at spille en vigti-

gere rolle på kraftvarmeværkerne.

Geotermi - varme fra jordens indre -

bliver spået at kunne dække 20-30 % af

fjernvarmeproduktionen på længere sigt.

De første anlæg er etableret, og flere er

på vej.

Det intelligente energisystem er også under

intens udvikling. Formålet er at balancere

ressourcerne og dermed udnytte energikil-

derne endnu mere effektivt end i dag.

Varmeværkerne udbygger

solvarmeanlæggene

2012: Eksisterende anlæg 230.000 m

2

.

2013: Planlagt yderligere 200.000 m

2

.

2030: Fremtidsscenarie 4 mio. m

2

.

10