Background Image
Previous Page  9 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 16 Next Page
Page Background

◗ ◗ ◗

9

Sørg for at indstille alle radiatorer i et rum ens.

Så udnytter du varmen bedst.

Fjernvarmetips

◗ 

Sørg for, radiatoren står udækket og frit

◗ 

Tjek rumtemperaturen med et termometer

◗ 

Brug alle rummets radiatorer lige meget

◗ 

Mærk efter, at radiatoren er kold i bunden

og varm i toppen

◗ 

Tjek at termostaterne virker

De fleste termostater skal stå på ca.

3 for at give en temperatur på omkring

20° C. Prøv dig frem og tjek med et

termometer, hvis du er i tvivl. Termo-

meteret skal hænge på en indervæg i

ca. 1,5 meters højde. Aflæs termome-

teret en times tid efter, du har indstillet

termostaten.

Hvis termostaten har en memo-ring,

kan du markere den indstilling, du

foretrækker.

Brug alle radiatorer

Der er meget at vinde ved at udnytte

fjernvarmen effektivt. Det gør du for

eksempel ved at bruge alle radiatorer

i hvert rum og indstille dem ens. Så

hjælpes de ad, og det giver en bedre

varmeøkonomi.

Du kan tjekke, om du udnytter varmen

ordentligt ved at mærke efter, at radia-

torerne er kolde i bunden og varme

i toppen. Det varme vand løber ind i

radiatoren for oven, og det skal helst

være lunkent, inden det løber ud igen i

bunden af radiatoren.

Tjek termostaten

Du kan selv kontrollere, om dine ter-

mostater virker, som de skal. Skru lidt

ekstra op, og radiatorerne skal automa-

tisk afgive mere varme. Omvendt skal

rummet naturligvis blive koldere, hvis

du skruer ned.

Tjek og motioner dine termostater et

par gange om året, og skift de termo-

stater, der ikke fungerer længere. Hvis

du er i tvivl, så tal med varmemesteren

eller den energiansvarlige i ejendom-

men.