Background Image
Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

4

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Lavere varmeforbrug

og bedre bolig

Har du nogle gange overvejet, om du

kan slippe billigere på varmeregningen?

Eller om du kan få en mere behagelig

varme uden fugt og eller træk? Så er de

næste sider et godt sted at starte.

Der er meget, du selv kan gøre ganske

gratis, og det giver effekt med det sam-

me. Start for eksempel med at tjekke

dit varmeforbrug ved at aflæse målerne

på radiatorerne jævnligt, og sammen-

hold tallene med sidste års forbrug –

det står på din årlige afregning.

Ved at kende dit forbrug kan du se, hvor

meget det hjælper at følge de øvrige tips,

du får her i brochuren.

I kan hjælpes ad

Når du bor i lejlighed, får du din egen

varmeregning. Men over for varmeværket

bliver dit varmeforbrug afregnet sammen

med de øvrige beboeres forbrug. Det

kommer altså også din nabo lidt til gode,

når du bruger varmen fornuftigt, og om-

vendt. Så det betaler sig at hjælpes ad.

Du gør en forskel

Det er ingen hemmelighed, at du også

gør klimaet en tjeneste ved at bruge

varmen med omtanke. Alt afhængig af

hvilket brændsel dit varmeselskab anven-

der, vil et lavere varmeforbrug bidrage til

at reducere udledningen af stoffer, der

skader miljø og klima, blandt andet CO

2

.

Danmark har forpligtet sig til at gøre en

stor indsats på klimaområdet, og her tæl-

ler dine private energiforbedringer også

med.

Hold på varmen,

og få mere for pengene

Fjernvarmetips

◗ 

Hold øje med dit varneforbrug, aflæs

jævnligt målerne på radiatorerne.