Background Image
Previous Page  10 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 16 Next Page
Page Background

10

H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e

Fjernvarmetips

◗ 

Tag brusebad i stedet for karbad

◗ 

Reparer dryppende haner

Brug varmt vand med omtanke

55° C er passende

Vand er ikke bare vand. Det varme vand

er betydeligt dyrere i brug end det kolde,

så her er der penge at spare for de

fleste.

Hvis du har din egen varmtvandsbehol-

der, kan du selv regulere temperaturen

på det varme vand. Det bør være ca.

55° C. Hvis det er koldere, er der risiko

for legionellabakterier i vandet. Og

hvis det er varmere, kan du få kalk-

dannelser i varmtvandssystemet. Din

varmtvandsbeholder kan også kalke til,

så den enten skal afkalkes eller skiftes.

Og derudover er en højere temperatur

naturligvis også dyrere.

Du kan tjekke temperaturen i hanerne

ved at lade det varme vand løbe ned i

en kop og sætte et termometer i. Tem-

peraturen skal her være ca 50° C.

Husk korte brusebade

Når du tager karbad, bruger du hurtigt

omkring 125 liter vand. Vælger du i

stedet at tage et brusebad på 5 minut-

ter, slipper du med et vandforbrug på

ca. 75 liter. Hvis du har teenagere, som

elsker hyppige og lange bade, kan du

installere en sparebruser. Det kan give

en vandbesparelse på helt op til 50 %.

Opvask uden vandspild

Når du vasker op under rindende vand,

hælder du varmen direkte i afløbet.

Derfor er det fornuftigt at bruge en balje

– også selv om opvasken ikke er stor.

Hvis du har opvaskemaskine, kan den

spare endnu mere vand for dig. Men

kun hvis du undlader at skylle af. Børst

servicet af, og luk maskinen helt. Så tør-

rer det ikke ind, før du starter maskinen.

Tjek i øvrigt om dine vandhaner dryp-

per. Drypper en hane blot langsomt,

kan det betyde et spild på op til 20 liter

vand i døgnet.