Background Image
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

6

F j e r n v a r m e – h e l t s i k k e r t

Sådan får du størst glæde

af din gulvvarme

Aflæs forbruget jævnligt

 Ved at aflæse varmemåleren mindst en gang om måneden kan du

følge forbruget. Hvis det pludselig ændrer sig, er det en god idé at

kontakte din vvs-installatør eller dit varmeværk.

Isolér godt og hold på varmen

• 

God isolering holder huset sundt og varmeregningen nede. Sørg for,

at ydervægge, loft og varmerør er godt isolerede.

 Vælg energiruder frem for ældre typer ruder. Tjek at huset er helt

tæt – brug for eksemple tætningstape eller forsatsruder.

Undgå fugt

 Jævnlig udluftning er vigtig for at undgå fugt indendørs. Sørg for ef-

fektivt gennemtræk 5-8 minutter hver dag. Tjek også, at du altid har

mindst 14° C indenfor.

 Hvis rummet alligevel er fugtigt, er det værd at undersøge, om gulvet

har en korrekt monteret fugtmembran.

Indstil rumtemperaturen for hvert rum

• 

En temperatur på ca. 21° C er behagelig for de fleste. Husk at holde

dørene lukket mellem rummene, hvis du gerne vil have det køligere i

andre rum, for eksempel i soveværelset eller gangarealerne.

Hold øje med temperaturen

 Du kan tjekke temperaturen ved at placere et termometer på en

indervæg i 1,5 meters højde. Aflæs temperaturen, når der er gået

mindst 12 timer. Vær også opmærksom på, at du hæver varmefor-

bruget med ca. 5 % for hver grad, du hæver temperaturen.