Background Image
Previous Page  2 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 8 Next Page
Page Background

2

F j e r n v a r m e – h e l t s i k k e r t

Sådan får du god økonomi

i din gulvvarme

Mange parcelhuse bliver i dag opført med

gulvarme, da det giver god komfort.

Når du har gulvvarme, kan du sænke

rumtemperaturen med 2° C, uden det

føles koldere. Alligevel er der mange, der

oplever en højere varmeregning, når de

får gulvvarme. Det vil vi gerne hjælpe dig

med at undgå.

Varmt vand er billigere end el

Vandbårne rør i gulvet er den første forud-

sætning for en god varmeøkonomi. Fjern-

varme er markant billigere end elvarme og

luner ikke kun i gulvet – det luner også i

din økonomi.

0

5

10

15

20

Jan Feb Marts Apr Maj

Juni

Juli

Aug Sep Okt Nov Dec

Varmefordeling

Dit varmeforbrug er som regel højest i månederne

november til marts. I skemaet nedenfor kan du se

en normal fordeling over året.

Varmeforbruget i %