Background Image
Previous Page  8 / 8
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 8
Page Background

fif marketing SB2014

Aflæs din måler

jævnligt

Når du holder øje med dit varmeforbrug,

skal du bruge flere visninger på din må-

ler. Her kan du se, hvordan det typisk ser

ud på måleren. Når du trykker i kort tid

på målerens knap, skifter den visning.

Du skal bruge visningen forbrugt vame-

mængde og forbrugt vandmængde i

kubikmeter for at beregne den gennem-

snitlige afkøling over en periode.

Visning 1: Forbrugt (opsum-

meret) varmemængde i kWh/

MWh/GJ

Visning 3: Fremløbstemperatur

i aflæsningsøjeblikket.

Visning 4: Returløbstempera-

tur i aflæsningsøjeblikket.

Visning 6: Øjeblikkeligt vand-

flow, dvs. angivelse af hvor

mange liter fjernvarmevand,

der cirkulerer gennem varme-

anlægget i timen.

Visning 5: Den aktuelle afkø-

ling, dvs. forskellen mellem

frem- og returløbstemperatur i

aflæsningsøjeblikket.

Visning 2: Forbrugt (opsum-

meret) vandmængde i m

3

(kubikmeter).

Måleren kan se anderledes ud og vise

andre målinger, end vi viser her. Spørg

dit varmeværk, hvis du har spørgsmål

om måleren eller din afkøling.

Visninger fra en Multical 602 energimåler