Background Image
Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

7

Få tjekket din anlæg

I nogle tilfælde kan en dårlig afkøling

skyldes, at husets varme- og varmt-

vandsanlæg trænger til at blive justeret.

Det kan en erfaren vvs’er gøre. Kontakt

evt. dit varmeværk og hør, om de kan

anbefale en vvs’er, som har speciale i

fjernvarme.

Brug radiatorerne rigtigt

Hvis du ikke er tilfreds med din afkøling,

kan du følge de 4 gode råd her på siden.

På den måde får du en bedre afkøling –

uden at det går ud over din varmekomfort.

Brug radiatorerne rigtigt

Brug altid alle radiatorer i samme rum, og indstil dem

ens. Det giver den bedste udnyttelse af energien.

Radiatoren skal være varm i toppen og kold eller

håndvarm i bunden.

Mærk efter på rørene

Mærk på returrøret på den enkelte radiator. Det skal

være koldt eller håndvarmt. Hvis der er returtermosta-

ter på radiatorerne, så indstil dem mellem 2 og 3.

Skru ned, mens du lufter ud

Luft ud ved at skabe gennemtræk i 5-10 minutter. Hvis

der er termostater på radiatorernes fremløb, så husk

at lukke for dem imens, ellers fyrer du for gråspurvene.

Hold øje med dit forbrug

Kontrollér forbruget jævnligt, og notér det tal, måleren

viser. Så kan du påvise, hvis forbruget pludselig afvi-

ger fra det normale. Det kan skyldes en fejl i måleren

eller en lækage i husets rør.

Gode råd

Fjernvarmen gør sit til, at du får meget varme for

pengene. Du kan gøre dit ved at udnytte fjernvar-

men effektivt i din bolig.

◗ ◗ ◗