Background Image
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

6

U d n y t v a r m e n – d e t b e t a l e r s i g

Sådan beregner du din afkøling

Formlen til beregning af afkølingen ser sådan ud:

Forbrug af varmeenergi (MWh*) x 860

Forbrug af fjernvarmevand (m

3

)

= Den gennemsnitlige afkøling (°C)

Her er et eksempel med tal:

1. aflæsning

2. aflæsning

Forbrug af varmeenergi (MWh):

00100

00120

Forbrug af fjernvarmevand (m

3

):

00900

01450

MWh-forbruget i perioden:

120 ÷ 100 = 20 MWh

m

3

-forbruget i perioden:

1450 ÷ 900 = 550 m

3

Beregning:

20 x 860

=

31°C

550

* Hvis forbruget måles i kWh, så skal 860 i formlen ændres til 0,86.

Forbruget kan også måles i GJ (Gigajoule), og så skal de 860 i formlen erstattes med 239.

I eksemplet her er den gennemsnitlige afkøling i perioden god.

På varmeværket kan vi – ud fra årsfor-

bruget – beregne, hvor god den gennem-

snitlige årsafkøling er hos den enkelte

forbruger. Ved at aflæse tallene jævntligt

på energimåleren på dit varmeanlæg kan

du også selv beregne afkølingen.

De visninger, du skal bruge, er:

• Forbruget målt i MWh / kWh

(megawatt-timer / kilowatt-timer)

• Forbruget målt i m

3

(kubikmeter)