Background Image
Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

4

U d n y t v a r m e n – d e t b e t a l e r s i g

Kender du din gennemsnitlige

afkøling?

Afkølingen svinger over året

Afkølingen er som regel størst om

vinteren, hvor vi bruger mest varme, og

fjernvarmevandet er varmest. Omvendt er

afkølingen mindst om sommeren, hvor vi

næsten kun bruger varmt vand til opvask

og bad. Derfor skal din afkøling bereg-

nes som et gennemsnit over et helt år.

Hvis dit varmeanlæg er i orden og kor-

rekt indstillet, bør din gennemsnitlige

afkøling være mindst 30° C.

Afkølingen afhænger imidlertid også af,

hvor langt fra varmeværket du bor. Hvis

du bor i yderkanten af fjernvarmenettet,

kan temperaturen på fjernvarmevandet

være lavere, end hvis du bor tættere på

varmeværket.

Dårlig afkøling er dyr for alle

En afkøling under 20° C skal du dog

ikke være tilfreds med. Det er tegn på, at

varmen suser lige igennem dine radiato-

rer uden at afgive tilstrækkelig varme til

rummene i dit hus.

Ved dårlig afkøling kan varmeværket

vælge to løsninger, så der er varme nok

til alle:

 Værket kan sende mere fjernvarme-

vand i cirkulation. Men det giver et

højere elforbrug til de pumper, der

sender vandet rundt.

 Værket kan hæve temperaturen. Men

det giver et større varmetab i lednings-

nettet.

En dårlig afkøling koster altså et højere

energiforbrug på værket – og det er der

kun dig og de øvrige forbrugere til at

betale.