Background Image
Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

En god varmeøkonomi forudsætter:

• at varmeinstallationen er korrekt udført

• at varmeinstallationen er korrekt indstillet

• at varmen er reguleret rigtigt

– Få eventuelt yderligere information hos dit varmeværk eller hos din VVS-installatør.

Sådan afhjælpes fejl

Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl.

Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmeværket eller en VVS-installatør.

Ingen eller for

lidt varme

Manglende varmt vand

Støj/susen

Rislen

Utætheder

Dårlig afkøling

Luft i anlægget (rislelyde).

Termostatventilen på din radiator

sidder fast.

Temperaturregulator sidder fast

(sidder ikke på alle anlæg).

Trykdifferensregulator er indstillet

til for lavt tryk eller er defekt.

Tilstoppet snavssamler .

Koldtvandsforsyningen afbrudt.

Forkert indstillet temperatur-

regulator for varmt vand .

Luft i vandvarmer .

Kalkaflejringer i vandvarmer

Defekt eller forkert indstillet tryk-

differensregulator .

Luft i anlægget.

Tæringer, rørbrud eller paknings-

brud.

Fastsiddende ventiler på vand-

varmer eller radiatorer.

Uens indstillede radiatortermo-

stater.

Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af

radiatorerne. Hold klud under for evt. dryp.

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres).

Husk den oprindelige indstilling.

Regulatoren åbnes og lukkes et par gange (moti

neres). Hjælper det ikke, kontakt da VVS-installatør.

Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke,

kontakt da VVS-installatør.

Renses af VVS-installatør.

Ventilen bevæges (motioneres) - og indstilles til en

højere værdi.

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan

findes.

Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatør.

Indstil trykdifferensregulatoren til at lavere tryk, eller lad

VVS-installatøren gøre det.

Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af radia-

torerne. Hold klud under for evt. dryp.

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatør.

Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres).

Hjælper det ikke, tilkald VVS-installatør.

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles

ensartet. (Alle radiatorer skal føles kolde i bunden og

varme i toppen, føl på returrøret).

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

De enkelte komponenter kan se anderledes ud på dit fjernvarmeanlæg – dette er blot en vejledende billedgen

FIF0608